Info

Op 12 april 1945 bevrijdden Canadese soldaten kamp Westerbork. Op dat moment bevonden zich nog ruim 850 gevangenen in het kamp. Voor een deel mensen die al langere tijd in het kamp verbleven, voor een deel opgepakte onderduikers die na het vertrek van de laatste trein in kamp Westerbork aankwamen. Met de bevrijding kwam een einde aan jaren van vervolging en gevangenschap.

Op 12 april 2015 is uitgebreid stilgestaan bij de bevrijding van kamp Westerbork , onder andere met het project Bevrijdingsportretten. Voor de Bevrijdingsportretten zijn korte biografieën van overlevenden van kamp Westerbork geschreven, gefilmd, als audio-portret opgenomen of kunstzinnig verwerkt.

* Bij het samenstellen van de portretten hebben wij onze uiterste best gedaan om in contact te komen met geportretteerden, familieleden van geportretteerden en rechthebbenden van foto-, audio- en filmmateriaal. Gekozen is om mede vanwege de leesbaarheid de (meeste) portretten zonder bronvermelding te tonen. De gebruikte bronnen kunnen worden opgevraagd bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

On the 12th of April, 1945, Canadian soldiers liberated camp Westerbork. 850 people were held prisoner at that time. Some of these people were in the camp for a longer period of time, others were arrested in hiding and arrived after the last train had left Westerbork. The moment of liberation ended years of persecution and imprisonment.

On the 12th of April, 2015, we commemorated the liberation of camp Westerbork, also including the project Bevrijdingsportretten. For the Bevrijdingsportretten short biographies of survivors of camp Westerbork have been written, filmed, audio-portrayed or expressed in art.

* In the proces of making the portraits, we tried our best to get in contact with the portrayed camp survivors, relatives of portrayed camp survivors and rightful claimants of photo-, audio- and film footage. We have chosen to show most of the portraits without showing the used sources. The used sources can be enquired in contact with the Memorial Centre Camp Westerbork.