David & Hanna Barmes

Havo leerlingen Julia Braams en Kelly Oetara van het Ubbo Emmius in Stadskanaal maakten een getekend portret van het echtpaar David en Hanna Barmes. Door David’s achtergrond als advocaat wisten beiden tot de bevrijding in kamp Westerbork te blijven.

Het werkstuk van de leerlingen.

David & Hanna Barmes

De uit Arnhem afkomstige David (1914) en Hanna (1912) Barmes werden op 3 augustus 1943 in de registratie van kamp Westerbork ingeschreven. Na het inleveren van hun waardevolle spullen en een bezoek aan de hygiënische dienst werden beiden overgebracht naar barak 67, de strafbarak van het kamp. Een logische plek aangezien het echtpaar Barmes kort te voren was opgepakt in de onderduik en vervolgens enige tijd in de gevangenis van Rotterdam verbleef.

Acht dagen na aankomst mochten David en Hanna de strafbarak alweer verlaten. Op Hanna’s bewaard gebleven registratiekaart werd op die dag de aantekening ‘Sind auf Anordnung Ostuf. nicht mehr als Häftlinge zu betrachten und in eine NormalBaracke zu verlegen’ genoteerd.

Waarschijnlijk was het David’s beroep en kennis dat hen in barak 62 deed terechtgekomen. Barmes was al voor de oorlog een vrij bekend advocaat en kon gebruikt worden, zo luidde althans de mening van de kampleiding, binnen het administratieve kader van kamp Westerbork.

Waarschijnlijk was het David’s beroep en kennis dat hen in barak 62 deed terechtgekomen. Barmes was al voor de oorlog een vrij bekende advocaat en kon gebruikt worden, zo luidde althans de mening van de kampleiding, binnen het administratieve kader van kamp Westerbork. In april 1945 zou David Barmes zelfs tot chef van de afdeling administratie worden benoemd.

Leden van de administratie in kamp Westerbork, 1942.

Na de Tweede Wereldoorlog emigreerde het echtpaar Barmes naar Israël waar zij hun naam veranderden in Bar-Nes. David maakte carrière binnen de vliegtuigsector en werkte als topman van KLM en later El Al in onder andere Teheran en Rome.