40 jaar in 40 beelden

Op 12 april 1983, precies 38 jaar na de bevrijding van kamp Westerbork, opende koningin Beatrix het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Herinneringscentrum koos fotograaf Sake Elzinga, die in 1983 bij de opening en al die jaren daarna bij elke belangrijke gebeurtenis aanwezig was, 40 beelden om de geschiedenis van het Herinneringscentrum visueel te verbeelden.

Deze digitale tentoonstelling maakt onderdeel uit van het themajaar ‘De Herinnering aan kamp Westerbork’ waarbinnen Sake Elzinga als één van de acht gastconservatoren fungeert.

Het themajaar ‘De Herinnering aan kamp Westerbork’ wordt mede mogelijk gemaakt door: Claas van Gorcum Fonds, Creative Europe, Dutch Culture, Emmaplein Foundation, European Heritage Label, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fritt Ord Foundation, Ministerie van VWS, Mondriaan Fonds, NWO, Prins Bernhard Cultuurfonds, Provincie Drenthe, Stichting Democratie en Media, VFonds en VSBfonds.